Bibliotheek Ommen

Klik hier voor de website van Bibliotheek Ommen

donderdag 9 februari 2012

Grote belangstelling voor opening Speelbieb in Lemele

Onder grote belangstelling is de Speelbieb in Lemele, een samenwerking tussen Kinderopvang Speelwerk uit Meppel en Bibliotheek Ommen, afgelopen woensdag door wethouder Scheele geopend. Met het in elkaar steken van twee puzzelstukken werden  op symbolische wijze de twee instellingen met elkaar verbonden. Wethouder Scheele roemde de samenwerking tussen kinderopvang en bibliotheek in één gebouw, een combinatie die in het land nog niet vaak gezien is maar zeker navolging verdient.

Speelwerk
Directeur Walter Hardenberg van Kinderopvang Speelwerk schetste in zijn openingstoespraak de visie van Speelwerk op de uitvoering van de kinderopvang. Speelwerk kiest  er bewust voor ook kinderopvang in kleinere plaatsen te realiseren. Het versterkt de kwaliteit van leven in een kleine kern als er een school, een peuterspeelzaal en kinderopvang zijn. Bovendien past het bij de filosofie dat een kind wordt opgevoed door het hele dorp, dat niet alleen de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. In Lemele is nu de situatie ontstaan dat school, kinderopvang en bibliotheek  een groot aandeel in die ontwikkeling kunnen leveren.

BibliotheekBibliotheekdirecteur Frederique Westera benadrukte ook de goede samenwerking en de gezamenlijke toekomst in het oude bibliotheekgebouw aan de Kerkweg. Zij zei gelukkig te zijn dat door de samenwerking met Speelwerk de bibliotheekvoorziening in Lemele gehandhaafd kan worden. Lof had zij voor Plaatselijk Belang dat zich hiervoor, ook richting gemeente, altijd hard gemaakt heeft. En veel dank was er voor de inwoners van Lemele die zich spontaan aangemeld hebben om als vrijwilliger de bibliotheek te helpen runnen. Het is duidelijk dat de bevolking de bibliotheek een warm hart toedraagt.

De verbouwingVeel woorden van waardering waren er voor de medewerkers van aannemer Exel. In een rap tempo hebben zij de verbouwing ter hand genomen. Samen met de inbreng van projectmanager Don van Holten heeft dat een frisse aantrekkelijke ruimte opgeleverd waar zowel kind als volwassene zich snel thuis zullen voelen.

Open huisHet open huis aansluitend aan de officiële opening werd ook druk bezocht. Zelfs de Statenfractie van het CDA,  in gezelschap van de Ommer CDA politici kwam langs om een kijkje te nemen. Van zowel inwoners van Lemele als van de politieke bezoekers  veel positieve klanken. En de aanwezige kinderen genoten van de draaimolen, de warme chocolademelk en het kleine presentje dat ze uit de grabbeljurk mochten halen.

donderdag 26 januari 2012

Bibliotheek weer open

Vandaag 26 januari komt de Bibliobus voor het laatst in Lemele. Vijf maanden lang hebben de leners in Lemele gebruik kunnen maken van deze faciliteit, een hele uitkomst tijdens de verbouwing van de bibliotheek.

Maandag hadden de kinderen van de Ichthus de primeur met klassikaal boeken ruilen, gisteren is de uitleen voor het algemene publiek in de nieuw vormgegeven bibliotheek van start gegaan. Veel lezers kwamen al boeken halen en het nieuwe interieur bekijken. Nog niet alle meubilair is aanwezig, in de loop van de komende twee weken wordt de finishing touch aangebracht.

Op 8 februari wordt de Speelbieb officieel geopend. Wethouder Scheele verbindt die dag de kinderopvang met de bibliotheek. De opening is om 15.00 uur, vanaf 15.30 uur gevolgd door een open huis. Wie voor die tijd al een kijkje wil nemen, op maandag van 18.00 - 20.00 uur en op woensdag van 14.30 - 20.00 uur is de bibliotheek in de Speelbieb geopend.

vrijdag 13 januari 2012

Jeugdboeken weer terug in Bibliotheek Lemele

 Bijna vier maanden lang hebben de kinderen van basisschool de Ichthus een heerlijke collectie boeken in school gehad. Al die tijd pasten ze op de boeken van de bibliotheek in Lemele omdat daar een verbouwing gaande was. Maar dat is achter de rug en afgelopen week kwamen de boeken terug. Alle kinderen van school hebben een handje toegestoken en de boeken waren in een mum van tijd overgebracht naar de bieb. Daar werden de kinderen en boeken opgewacht door Gerda en de vrijwilligers die de bibliotheek gaan runnen. De boeken zijn inmiddels in de kasten geplaatst, ook de volwassen boeken  en tijdschriften die zolang in Ommen in opslag waren, zijn inmiddels terug. De boeken worden volgens de laatste richtlijnen van het winkelconcept in de schappen gezet, niet meer alleen op leeftijd en alfabet maar onderverdeeld in ‘werelden’. Deze werelden sluiten aan bij de interesses van de lezers  Lemele.  Zo worden in Lemele veel spannende boeken en veel boeken in de categorie ‘liefde en leven’ gelezen, deze genres zijn dan ook goed vertegenwoordigd. En voor degenen die niet de gewenste titels kunnen vinden is er altijd de mogelijkheid om deze [via internet] te reserveren.

De vrijwilligers zijn inmiddels al druk aan het werk. Komende week krijgen zij instructie over het bibliotheeksysteem en op woensdag 25 januari zal de eerste uitlening in de nieuwe setting plaats vinden. De openingstijden zijn op woensdag van 14.30 – 20.00 uur en op maandag van 18.00 – 20.00 uur. Op 8 februari vindt de officiële opening van Speelbieb plaats. Wethouder Scheele zal dan om 15.00 uur de openingshandeling verrichten waarna er van 15.30 – 17.00 uur open huis zal zijn. Elke inwoner van Lemele kan dan een kijkje komen nemen in het geheel vernieuwde en in frisse kleuren uitgevoerde pand.

vrijdag 6 januari 2012

Nieuwe openingstijden vanaf 25 januari

De Bibliotheek opent haar deuren weer op woensdag 25 januari. Ruim voor de officiële opening op 8 februari wordt de bibliotheekvoorziening weer in gebruik genomen. De openingstijden zijn vanaf die datum:
maandag     18.00 - 20.00 uur
woensdag   14.30 - 20.00 uur

Tot 25 januari komt de Bibliobus nog wekelijks naar Lemele. De statijd is op donderdag van 14.30 - 16.00 uur.

Opening van kinderdagverblijf De Speelbieb en Bibliotheek Lemele bijna een feit

Speelwerk Kinderopvang heeft er bijna een nieuwe locatie bij in een nieuwe regio. Het kinderdagverblijf met de naam ‘De Speelbieb’ in Lemele opent 1 februari aanstaande de deuren!

In het vierde kwartaal van 2011 hebben de Bibliotheek Lemele en Speelwerk Kinderopvang de handen ineen geslagen. Speelwerk heeft het gebouw van de Bibliotheek overgenomen en verbouwd om kinderopvang aan te gaan bieden voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Het wordt een prachtige locatie, centraal gelegen nabij de basisschool. Voor ieder kind is hier, ongeacht de leeftijd volop ruimte om zich te ontwikkelen.

Een deel van de ruimte blijft beschikbaar voor de Bibliotheek. In deze ruimte zullen zowel de Bibliotheek als de buitenschoolse opvang ondergebracht worden. Ook peuterspeelzaal De Babbelberg, sinds 2011 aangesloten bij Speelwerk en basisschool  Ichthus zullen volop van deze samenwerking kunnen profiteren.
Aan de achterkant van het huidige bibliotheekgebouw komt een extra ingang waardoor de leerlingen van de school ook via het schoolplein naar de buitenschoolse opvang toe kunnen lopen. Zowel het jonge kind als kinderen van de basisschool zal Speelwerk optimaal bedienen.

Momenteel zijn beide partijen druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat Speelwerk en de Bibliotheek de gemeenschap van Lemele volop laten profiteren van hun voorzieningen. Voor de Bibliotheek betekent de samenwerking met Speelwerk dat de bibliotheekvoorziening in Lemele in stand gehouden kan worden. De Bibliotheek zal vanaf 25 januari weer geopend zijn.

8 februari aanstaande vindt de officiële opening plaats van het nieuwe pand. De Bibliotheek en kinderdagverblijf De Speelbieb nodigen iedereen uit vanaf 15:00 uur om een kijkje te komen nemen in het nieuwe pand. Kijk voor meer informatie op http://www.speelwerk.net/ waar inschrijvingen vanaf heden al mogelijk zijn.

woensdag 4 januari 2012

Vrijwilligers aan de slag

Naar aanleiding van de oproep voor vrijwilligers om de bieb in Lemele te gaan runnen hebben zich vijftien mensen aangemeld. Drie van de vrijwilligers gaan onder schooltijd de leerlingen van de Ichthus begeleiden bij het lenen van materialen. De anderen gaan zich bezig houden met de reguliere uitleningen. In december is er een kennismakingsavond geweest waar de vrijwilligers zich allemaal uitermate gemotiveerd toonden om de bibliotheekvoorziening in Lemele in stand te houden. In week twee van 2012 gaan de vrijwilligers meehelpen met het inrichten van de bibliotheek en de week erop volgt de instructie van het bibliotheeksysteem. Eind januari zal de eerste uitlening plaats vinden.

dinsdag 6 december 2011

Bus komt ook nog in januari

De verbouwing van de bibliotheek ligt mooi op schema. Eind december wordt het gebouw opgeleverd en in januari wordt aan de inrichting en aan de installatie van de techniek gewerkt. Dat betekent dat de hervatting van de dienstverlening nog even op zich zal laten wachten. In verband daarmee zal de Bibliobus ook in januari nog een aantal keren naar Lemele komen. De dag en tijd, donderdag 14.30 - 16.00 uur blijft hetzelfde. Tussen Kerst en Oud en Nieuw komt de bibliobus niet. Donderdag 5 januari is de bibliobus weer present.

vrijdag 4 november 2011

Oproep vrijwilligers

Oproep vrijwilligers
De bibliotheek nieuwe stijl wordt vanaf 1 januari gerund door vrijwilligers, op de achtergrond bijgestaan door Gerda Wermink als professionele  kracht van de bibliotheek in Ommen.  Het is de bedoeling dat de bibliotheek op woensdagmiddag en op twee avonden open zal zijn, welke avonden is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers. De eerst gedachten gaan uit naar de maandag- en de woensdagavond maar dat kan dus nog anders worden.  De bibliotheek is daarom op zoek naar vrijwilligers die zich voor de bieb en voor Lemele in willen zetten.
Wat doen vrijwilligers?
De vrijwilligers houden toezicht tijdens de uitleentijden, zijn behulpzaam bij het zoeken en uitlenen/innemen van materialen en zorgen voor de afhandeling van betalingen.  Opruimen, het inschrijven van nieuwe klanten  en het verwerken van gereserveerde materialen hoort ook bij de werkzaamheden. Ook helpen zij mee bij bibliotheekactiviteiten zoals de Kinderboekenweek. Verder komen zij eens in de zoveel tijd bij elkaar voor overleg.  Er wordt gewerkt volgens rooster, als er voldoende vrijwilligers zijn hoeft men niet elke week aan te treden.
Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kan  gemaild worden naar biebommen@hotmail.com.  Daar kan men zich ook opgeven als vrijwilliger. Bellen kan ook: contactpersoon is Barbra Arrindell  0529-452158 of 06-46192208.