Bibliotheek Ommen

Klik hier voor de website van Bibliotheek Ommen

dinsdag 6 december 2011

Bus komt ook nog in januari

De verbouwing van de bibliotheek ligt mooi op schema. Eind december wordt het gebouw opgeleverd en in januari wordt aan de inrichting en aan de installatie van de techniek gewerkt. Dat betekent dat de hervatting van de dienstverlening nog even op zich zal laten wachten. In verband daarmee zal de Bibliobus ook in januari nog een aantal keren naar Lemele komen. De dag en tijd, donderdag 14.30 - 16.00 uur blijft hetzelfde. Tussen Kerst en Oud en Nieuw komt de bibliobus niet. Donderdag 5 januari is de bibliobus weer present.

vrijdag 4 november 2011

Oproep vrijwilligers

Oproep vrijwilligers
De bibliotheek nieuwe stijl wordt vanaf 1 januari gerund door vrijwilligers, op de achtergrond bijgestaan door Gerda Wermink als professionele  kracht van de bibliotheek in Ommen.  Het is de bedoeling dat de bibliotheek op woensdagmiddag en op twee avonden open zal zijn, welke avonden is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers. De eerst gedachten gaan uit naar de maandag- en de woensdagavond maar dat kan dus nog anders worden.  De bibliotheek is daarom op zoek naar vrijwilligers die zich voor de bieb en voor Lemele in willen zetten.
Wat doen vrijwilligers?
De vrijwilligers houden toezicht tijdens de uitleentijden, zijn behulpzaam bij het zoeken en uitlenen/innemen van materialen en zorgen voor de afhandeling van betalingen.  Opruimen, het inschrijven van nieuwe klanten  en het verwerken van gereserveerde materialen hoort ook bij de werkzaamheden. Ook helpen zij mee bij bibliotheekactiviteiten zoals de Kinderboekenweek. Verder komen zij eens in de zoveel tijd bij elkaar voor overleg.  Er wordt gewerkt volgens rooster, als er voldoende vrijwilligers zijn hoeft men niet elke week aan te treden.
Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kan  gemaild worden naar biebommen@hotmail.com.  Daar kan men zich ook opgeven als vrijwilliger. Bellen kan ook: contactpersoon is Barbra Arrindell  0529-452158 of 06-46192208.

Verbouwing vordert gestaag

De verbouwing van het gebouw van Speelwerk en Bibliotheek vordert gestaag. Aannemer Exel heeft inmiddels de binnenwanden geplaatst zodat de nieuwe indeling al goed zichtbaar wordt. Deze week worden elektra en loodgietwerk  onder handen genomen, volgende week is de aannemer weer aan zet. De planning is dat in week 52 de bouwvakkers klaar zijn. Dan rest nog de aankleding en het terugplaatsen van de boeken.  Begin januari kan de bibliotheek dan weer in gebruik genomen worden.

Bibliobus blijft tot en met 22 december.

Donderdag 22 december is de laatste stadag van de Bibliobus.  Boeken die geleend zijn in de Bibliobus kunnen na 1 januari in de bibliotheek in Lemele ingeleverd worden.  

Bibliotheekpas mee

Voor zowel de Bibliobus als straks voor de bibliotheek geldt dat er zonder bibliotheekpas niet meer geleend kan worden.  Terugbrengen zonder pas kan wel.

woensdag 5 oktober 2011

Aannemer Exel doet verbouwing Bibliotheek

Aannemer Exel uit Lemele gaat de verbouwing van de Bibliotheek ter hand nemen. De planning is half oktober - eind oktober hiermee te starten en voor de Kerstdagen klaar te zijn. In deze Blog zullen we de vorderingen van de verbouwing voor u gaan volgen.

Parkeren op donderdag

De Bibliobus staat elke donderdag van 14.30 - 16.00 uur achter De Schakel. In verband daarmee het vriendelijke verzoek aan iedereen om op donderdag geen gebruik te maken van de parkeervakken achter het gebouw. De chauffeur wil de bus graag daar neer zetten, zeker als het komende tijd herfstig wordt en regen en nattigheid het parkeren op het grasveldje onmogelijk maken.

Bibliobus in Lemele

Afgelopen donderdag is voor het eerst de Bibliobus in Lemele geweest. Het was even wennen om de bus binnen te stappen maar de begroeting door Gerda en chauffeur Jan was allerhartelijkst. Ook wennen is de zelfbediening, zelf de boeken scannen om in te leveren en mee te nemen, lijkt ingewikkelder dan het is. De collectie in de bus is niet zo groot maar wel erg gevarieerd. Groot Letterboeken, romans, kinderboeken, het is er allemaal. Alle geleende materialen hebben een uitleentermijn van zes weken, iedereen kan 15 boeken tegelijk thuis hebben.

Bibliotheek is leeg

De Bibliotheek is 1 oktober leeg opgeleverd. Gerda en vrijwilligers hebben enorm hard gewerkt om alles tijdig af te voeren. Vrijwel niets is weggegooid, heel veel is voor hergebruik naar derden gegaan. Een deel van het meubilair wordt hergebruikt in de nieuwe situatie, andere materialen zijn naar de bibliotheek in Ommen, naar Noggus en Noggus en naar de Ichthus gegaan. Afgeschreven boeken zijn opgehaald voor het goede doel, de reguliere collectie is in opslag in de hoofdvestiging in Ommen en de jeugdcollectie staat in school. De verbouwing kan wat betreft de Bibliotheek beginnen.

dinsdag 27 september 2011

Leerlingen Ichthus verhuizen jeugdcollectie Bibliotheek naar school

Onder een stralende zon hebben de leerlingen van de basisschool Ichthus in Lemele maandagmiddag de jeugdcollectie van de Bibliotheek naar hun school overgebracht. Deze verhuizing was noodzakelijk in verband met de aankomende verbouwing van de Bibliotheek. Gedurende deze periode wordt de jeugdcollectie in school geplaatst en kunnen de kinderen onder schooltijd boeken halen voor vrij lezen of voor het maken van een werkstuk.

Vele handen maken licht werk, dat was duidelijk te zien. In no time waren de boeken overgebracht en konden de kasten worden ingericht. Zo´n duizend boeken maakten de oversteek over het schoolplein. De meeste leerlingen zijn wel blij met een collectie zo dicht bij de hand, Luuk, Davy en Shenna uit groep vijf zien het helemaal zitten met de boeken in school. En als je zoveel boeken leest als Yur, kunnen er nooit genoeg boeken zijn. Ook groep zes is positief, Patricia, Ilse  en Sterre vinden het ook maar wat makkelijk.

De Bieb is tof
Nienke uit deze groep vindt de biebboeken ook veel leuker dan de boeken die al op school zijn. Een paar jongens uit deze groep  zullen het uitstapje naar de bieb wel missen, even een frisse neus halen doen ze graag.  De jongens en meisjes van groep zeven en acht kijken wat verder vooruit en vinden het wel erg jammer dat de bibliotheek na de verbouwing niet zo groot meer zal zijn. Ze vinden de bieb zoals die nu is erg tof, hoe zal het er straks allemaal uit gaan zien?  Had er niet een verdieping op de bieb gemaakt kunnen worden?  Zij moeten het eerst allemaal maar eens zien!

BibliobusDonderdag 29 september komt voor het eerst de Bibliobus naar Lemele. Vanaf 14.30 uur staat de Bibliobus  dan anderhalf uur bij  het kerkgebouw De Schakel. Voor wie niet in de gelegenheid is om op dat tijdstip naar de Bibliobus te komen, is er de mogelijkheid te lenen in Ommen. Ook kunnen de materialen telefonisch verlengd worden [ 0529-452158].  De uitleentermijn is voor de leners uit Lemele in deze periode standaard zes weken.

donderdag 22 september 2011

Wat verandert er [informatie van Speelwerk]

Op dit moment is het gehele gebouw ingericht als bibliotheek. In de nieuwe situatie zal de helft van het gebouw gebruikt gaan worden voor de kinderopvang van 0-4 jarigen. De andere helft krijgt een gecombineerde functie als bibliotheek en BSO. Er zullen maximaal 16 kinderen van 0-4 opgevangen worden en maximaal 20 kinderen in de BSO. Deze laatste kinderen komen vanaf 15.00 uur in het gebouw. Enkele dagdelen per week wordt het gebruik van de BSO gecombineerd met de openstelling van de bibliotheek.

De voorzijde van het gebouw zal ingericht worden als speelplaats voor de kinderen van 0-4 jaar. Daartoe wordt het bestaande hekwerk aan beide zijden van het gebouw deels vervangen door een hekwerk van 120 centimeter hoogte met een poort aan de voorzijde. Dit hekwerk is er voor de veiligheid van de jonge kinderen, weglopen en het meenemen door onverlaten wordt hiermee voorkomen.

De BSO zal gebruik maken van het bestaande schoolplein. Aan de achterzijde van het gebouw wordt een nieuwe toegang gemaakt waar de BSO kinderen de buitenspeelruimte eenvoudig kunnen bereiken. De meeste BSO kinderen komen van de Ichthus.

Aan de zuidzijde van het gebouw komen twee nieuwe deuren die toegang geven tot de groepsruimte van de kinderen en de slaapkamer. Aan de bovenzijde, in het schuine deel van het dak, komen in totaal drie nieuwe dakvensters voor meer daglicht.

Al met al een geheel ander interieur en exterieur voor het inmiddels dertig jaar oude bibliotheekgebouw aan de Kerkweg.

Bibliobus komt bij de Schakel

De Bibliobus die vanaf 29 september wekelijks naar Lemele komt, als tijdelijke vervanging van de Bibliotheek, zal achter de Schakel komen te staan. Van 14.30 - 16.00 uur is de Bibliobus daar elke donderdag te vinden.

maandag 19 september 2011

Bibliotheek Lemele in de steigers

In de Bibliotheek aan de Kerkweg gaat een flinke metamorfose plaats vinden. Kinderopvang Speelwerk en Bibliotheek krijgen straks beiden ruimtes in het gebouw. Daar is een grondige opknap en restyling voor nodig zodat begin 2012 een frisse start kan worden gemaakt.
Per 1 oktober moet het gebouw daarom kaal opgeleverd worden. Dat houdt in dat op donderdag 22 september de laatste uitleen voor de verbouwing zal plaats vinden. De bibliotheek is die dag op de normale tijden geopend. Maandag 26 september is de bibliotheek gesloten, dan worden de systemen afgekoppeld. De rest van die week worden boeken en meubilair verhuisd. Een deel van de jeugdcollectie wordt in basisschool Ichthus geplaatst. Kinderen en leerkrachten kunnen op die manier dagelijks bij de boeken. Maandag 26 september, 13.00 uur, komen de leerlingen van de Ichthus de boeken zelf ophalen in de bibliotheek.

Vanaf donderdag 29 september komt wekelijks de Bibliobus naar Lemele. De bus neemt tijdelijk de uitleenfunctie van de bibliotheek over en staat dan van 14.30 uur tot 16.00 uur in het centrum van Lemele. Alle leners van Lemele kunnen in de bus terecht. De uitleentermijn van de materialen is zes weken en men kan extra boeken meenemen. Ook kan men reserveringen bij de bus afhalen. Boeken die voor 29 september in de bibliotheek geleend zijn, kunnen in de bus worden ingeleverd.
De leners uit Lemele kunnen ook in de hoofdvestiging in Ommen [0529-452158] terecht. Ook daar kunnen ze extra boeken meenemen en geldt een uitleentermijn van zes weken.

De Bibliotheek probeert de overlast door de verbouwing zo minimaal mogelijk te houden. Helaas valt er niet helemaal aan te ontkomen, voor de klanten zal het hier en daar behelpen zijn. De komst van de Bibliobus zorgt in ieder geval voor de mogelijkheid om, ook tijdens de duur van de verbouwing, gewoon in Lemele voor boeken en andere materialen terecht te kunnen.

donderdag 15 september 2011

Maandag 26 september is de bieb gesloten en begint de verhuizing van het meubilair

Op maandag 26 september gaan de deuren van de bibliotheek dicht. Die dag wordt nog wel de jeugdcollectie naar de Ichthus overgebracht en wordt het computersysteem afgekoppeld. Vervolgens worden in de loop van de week alle nog bruikbare materialen overgebracht naar hun nieuwe bestemming. Zo gaan de stoelen en tafels naar de bieb in Ommen. Veel kasten worden opnieuw gebruikt na de verbouwing. Zij gaan naar de spuiter om een nieuwe frisse kleur te krijgen. Alle ingepakte boeken gaan in Ommen in opslag om na de verbouwing weer terug te keren naar Lemele. De planning is dat begin 2012 de nieuwe bibliotheek betrokken kan worden.

22 september laatste uitleendag

Donderdag 22 september is de laatste uitleendag in de bibliotheek in Lemele. Vanaf 29 september komt de Bibliobus naar Lemele. Boeken die in de bieb in Lemele geleend zijn, kunnen in de Bibliobus ingeleverd worden. De tijd dat de Bibliobus in Lemele staat is: donderdag van 14.30 - 16.00 uur. De Bibliobus wordt bemand door een chauffeur/bibliothecaris. Gerda Wermink, het gezicht van de bieb in Lemele zal ook  op deze uitleentijden in de Bibliobus aanwezig zijn.

Lenen in Ommen

Als u in Ommen boeken gaat lenen kunt u zich het best eerst even melden bij de klantenbalie. U krijgt dan uitleg over de zelfbedieningsbalies en de betaalautomaat. Verder krijgt u informatie over  hoe u extra boeken kunt lenen en de extra lange uitleentermijn.

dinsdag 13 september 2011

Bibliotheek doneert historisch materiaal aan Lemels Arfgoed

Het historisch materiaal waarvoor in de nieuwe bieb geen plaats meer is, is doorgegeven aan het 't Lemels Arfgoed. Boeken uit de Overijsselcollectie, ingebonden jaargangen van de Lemelervelder en het knipselarchief met berichten uit de regionale pers zijn aan Adri Pouw van het 't Lemels Arfgoed overgedragen. De historische vereniging slaat de materialen zolang op in de oude Rabobank. Het knipselarchief wordt door iemand van het 't Lemels Arfgoed voortgezet. De bibliotheek is erg blij dat deze, soms unieke, materialen zo bewaard kunnen blijven voor Lemele.

donderdag 8 september 2011

Volwassen boeken en tijdschriften gaan in opslag.

De volwassen boeken en de tijdschriften van de bieb gaan tijdelijk in opslag. Er is al een begin gemaakt met het verwerken en inpakken van deze materialen. De informatieve boeken zijn allemaal al ingepakt evenals de boeken van de reizende collectie. Romans en de jeugdboeken blijven nog zo lang mogelijk staan. Leners wordt aangeraden gebruik te maken van de mogelijkheid om te reserveren. Hiervoor kan men terecht op de website van de bibliotheek


Hoe gaat het in het werk
Om te reserveren gaat men naar de catalogus en  tikt daar de titel, auteur of het onderwerp in. Vervolgens naar de knop aanvragen. Daarna het hele nummer van de pas invullen en de pincode. De pincode bestaat uit vier cijfers: de geboortedag en het geboortejaar. Is de geboortedag  bijvoorbeeld 12 april 1990 dan is de pincode 1290. Na het reserveren kan aangegeven worden waar men het boek af wil halen: bibliotheek Ommen of de Bibliobus [ IJsselbus]. Zodra het boek beschikbaar is, komt er bericht dat het opgehaald kan worden.

Bibliobus start op donderdag 29 september

Vanaf donderdag 29 september komt wekelijks de Bibliobus naar Lemele. De sta-tijd wordt: 14.30 - 16.00 uur. Dit is definitief. Deze sta-tijd is nogal krap vergeleken met de huidige openinguren. Leners wordt dan ook aangeraden behalve in de bus, ook tijdelijk in de hoofdvestiging in Ommen te gaan lenen. Als compensatie voor het ongemak dat dit met zich mee brengt, kunnen de leners uit Lemele die in Ommen gaan lenen, extra boeken meenemen. Voor de in Ommen geleende materialen geldt dan een extra lange uitleentermijn van zes weken.

dinsdag 6 september 2011

De kasten worden uit elkaar geschroefd

De hele zomer is er al druk gewerkt aan de nieuwe stijl voor de bieb in Lemele. Gerda en helpers zijn druk bezig de collectie aan te passen en te saneren. Er blijft na de verbouwing en restyling een basiscollectie voor de jeugd, een kleine actuele collectie voor de volwassenen en een ruime collectie voor ouderen. Ook de tijdschriftencollectie blijft goeddeels in stand.


Maar voor het zover is moet er heel wat werk verzet worden. Vandaag zijn de eerste kasten uit elkaar gehaald. Deze worden overgebracht naar de hal van de Ichthus. Tijdens de verbouwing wordt daar een deel van de jeugdboeken geplaatst zodat de schoolkinderen permanent over deze boeken kunnen beschikken. Later in de maand [september] gaan de boeken ook richting school.

dinsdag 30 augustus 2011

Bibliotheek en Kinderopvang in Lemele samen onder één dak

De Stichting Speelwerk uit Meppel en Bibliotheek Lemele gaan een vergaande samenwerking aan. Stichting Speelwerk dat zich bezig houdt met kinderopvang in de ruimste zin van het woord, onder haar ressorteren kinderopvang nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang (BSO) vier tot twaalf jaar, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang gaat het gebouw van Bibliotheek Lemele overnemen en inrichten voor de opvang van kinderen. Een deel van de ruimte blijft echter beschikbaar voor de Bibliotheek. In deze ruimte zullen zowel de Bibliotheek als de BSO ondergebracht worden. Ook  basisschool  Ichthus zal volop van deze samenwerking kunnen profiteren, er komt aan de achterkant van het huidige bibliotheekgebouw een extra ingang waardoor de leerlingen van de school ook onder schooltijd van de Bibliotheek gebruik kunnen maken.

De betrokken partijen zijn op dit moment druk bezig  de dienstverlening verder vorm te geven. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat Speelwerk en Bibliotheek de gemeenschap van Lemele volop laten profiteren van hun voorzieningen. Peuterspeelzaal De Babbelberg in Lemele heeft zich, samen met nog drie andere peuterspeelzalen in de gemeente Ommen, al begin dit jaar bij Speelwerk aangesloten. Nu er ook kinderopvang in Lemele gerealiseerd gaat worden, kunnen jonge kinderen van beide voorzieningen gebruik maken. Voor de Bibliotheek betekent de samenwerking dat de bibliotheekvoorziening in Lemele in stand gehouden kan worden. De Bibliotheek vindt deze dienstverlening vooral voor kinderen en ouderen een noodzaak. Zij zijn immers voor eventueel bibliotheekbezoek elders afhankelijk van derden.

Speelwerk en Bibliotheek hebben inmiddels een tijdsplanning gemaakt waarbij ervan uitgegaan wordt dat begin volgend jaar de verbouwing en het restylen klaar zullen zijn. Onder voorbehoud van het tijdig afkomen van de gemeentelijke goedkeuringen lijkt dat een realistisch plan. Dat betekent dat Lemele er in 2012 een nieuwe voorziening bij heeft, op een prachtige locatie waar zowel kinderen als volwassenen hun voordeel kunnen doen.